Umelci a Skupiny. Erik Rothenstein Band.

Erik Rothenstein Band

Erik Rothenstein Band

Hudobná Skupina

Hudobná skupina pod vedením saxofonistu Erika Rothensteina. Repertoár tvoria autorské skladby prameniace z moderného mainstreamového jazzu v kombinácii s etnickými (najmä stredo-východnými a balkánskymi) vplyvmi. Vo svojej tvorbe sa snaží vytvoriť most medzi touto tradíciou a novými trendami prelomu tisícročia a spolupracovať aj s umelcami iného hudobného zamerania. Skupina nahrala tri albumy, „Prater Menuet" (Hudobné centrum 2005), „Erik Rothenstein and the Rainbow project – In Concert“ (BMG 2005) a „Blázni z Chelmu“ (Real Music House 2012).

Posledný projekt: Rio Danubio