Umelci a Skupiny. The Fools Of Chelm.

The Fools Of Chelm

The Fools Of Chelm

Hudobná skupina

Kapela pod vedením Erika Rothensteina uvádza zaujímavý projekt, v ktorom predstavuje klezmer, tradičnú hudbu východoeurópskeho židovského etnika spojenú s moderným jazzom. Nadväzuje tak na tradíciu nášho regiónu a rozširuje ju o štýlové improvizácie a zaujímavo skomponované a zaranžované skladby.

Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm (and their History) – (Hlupáci z Chelmu a ich história). Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo v ktorom zdôrazňuje, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov. Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu.

Projekt sa pomocou programového hudobného spracovania snaží odovzdať odkaz Singerovej literárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie ako i sólovú a kolektívnu improvizáciu spojenú so strhujúcimi rytmickými groovmi.